>Kan så komme med noget< 

Du er virkelig god Cecilie Beck kan så komme med noget positivt virkelig hjulpet og start f.eks. kommer fra gymnasiet i hverdagen med med andre måder og tilgangen til at og gøre tingene.

 kan du ikke lige fortæl din historie altså hvad for nogle kår kommer du fra hvor er det svært for dig at komme ind på den uddannelse du gerne vil joke men jeg kommer fra en familie der altid har været der for mig med lektiermæssigt har aldrig rigtig været noget støtte.

Jeg var som en psykisk syg far det vil sige jeg har rigtig svært ved at komme ind på gymnasiet til at starte med at tage en tiende klasse og komme ind på en HF efterfølgende fordi at jeg har personligt ikke at præstere bedre til eksamen ja det er der ikke nogen gode karakterer det er kun dine eksamener der ligesom driller.

Der var min muligheder for at finde ud af det og det her med ja tillykke med det tak for det og så vælger du også det er socialrådgiver hvordan rektionerne på det rektionen var egentlig sådan lidt overraskende fordi at jeg både havde snakket meget samfundsvidenskab pirogger jura og altså de høje ud af at bachelor og kandidat.

Og det var ligesom den retning jeg gik hen imod og så lige pussig så jo jamen jeg vil faktisk gerne noget andet jeg vil gerne være socialrådgiver og så finde ud af hvad min muligheder efter det og det er sådan på at komme ind i byen for at studere.

 Hvilket også gav nogle rektioner som er fra landet ind til byen og jeg gjorde det omvendt fordi jeg synes at det var fedt at komme på lidt mindre Campus flere mennesker og det har været rigtig glad for fedt din historie vil jeg gerne.